Skip to main content

PRIVACY POLICY

Deze privacy statement is opgesteld om te laten zien hoe Stripes.nl omgaat met persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

Wij gebruiken uw gegevens voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst en om u op de hoogte te houden van interessante informatie en/of aanbiedingen indien u hiervoor toestemming gegeven heeft.

Onze site maakt gebruik van cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het mogelijk maakt om bepaalde informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn computer zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd. De cookies die Stripes.nl gebruikt worden na elk bezoek weer van uw systeem verwijderd.

Op Stripes.nl worden bezoekersstatistieken bijgehouden die het mogelijk maken te bepalen hoe vaak bepaalde pagina’s worden bezocht en welke informatie wordt geraadpleegd. Deze statistieken kunnen door Stripes.nl worden gebruikt om de toegankelijkheid van de site te verbeteren.

Onze aanmeldingsformulieren vragen klanten ons te voorzien van informatie, zoals naam, adres, email enz. In het geval u één van onze aanmeldingsformulieren gebruikt, zal worden gevraagd de hiervoor vereiste gegevens te verstrekken. Indien dit voor het nakomen van de overeenkomst nodig is zullen wij uw gegevens doorgeven aan derden.

Onze site bevat links naar andere sites die geen onderdeel zijn van Stripes.nl. Wij zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop op deze andere sites wordt omgegaan met de privacy van bezoekers.

Stripes.nl gebruikt backup- en beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen of herstellen.

Stripes.nl zal naar aanleiding van een verzoek van een bezoeker zijn gegevens uit de database verwijderen, mits de bezoeker heeft voldaan aan zijn (financiële) verplichtingen. Tevens kan de bezoeker online, telefonisch, per fax, email of schriftelijk zijn gegevens (laten) aanpassen en (laten) wijzigen.

× Lukt het? Laat me weten als je hulp nodig hebt!